Bilag pr. brev

Hvis du sender bilagene med posten, vil de blive skannet ind i vores sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi opfordrer dig til at sende kopier (ikke originaler) af de breve og dokumenter, som du mener har betydning for din klage. Hvis du sender os originale bilag, sender vi dem tilbage til dig efter ca. tre måneder - også selv om din sag inden da er afsluttet her hos ombudsmanden. Hvis du sender os bilag, som fremstår som kopier, destruerer vi dem efter ca. tre måneder.