Klageskema til Folketingets Ombudsmand

Vil du klage, opfordrer vi dig til at bruge skemaet.

Hvis du vil spørge om noget, er du velkommen til at ringe på tlf. +45 33 13 25 12. 

De oplysninger og bilag, som du sender i klageskemaet, bliver sendt og opbevaret på en sikker måde.

Felter markeret med * skal udfyldes.  Printvenlig version

I. Oplysninger om dig
[?]
Ja Nej
OBS: Hvis du klager for en anden, skal du have en fuldmagt fra ham eller hende. Du er velkommen til at sende klageskemaet med det samme, men vi kan normalt først behandle klagen, når vi modtager den underskrevne fuldmagt med posten, digital post eller fra fuldmagtsgivers sikre e-mail. Hent fuldmagtsblanketten (åbner i et nyt vindue)
II. Oplysninger om myndigheden
OBS: Du kan klage til ombudsmanden over de fleste offentlige myndigheder - dog ikke eksempelvis Folketinget og domstolene mv. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over private virksomheder.
III. Hvad vil du klage over?
Du kan fx klage over den beslutning/ afgørelse, som myndigheden har truffet og/eller myndighedens sagsbehandling (fx ventetid, manglende svar el. lign.)
Du er velkommen til at skrive videre på et selvstændigt ark
OBS: Du kan kun klage til ombudsmanden, hvis du har fået den seneste afgørelse i din sag for mindre end 1 år siden.
OBS: Det står typisk i slutningen af afgørelsen. Kan du klage over din sag til en administrativ myndighed, skal du gøre det. Først når du har brugt alle dine klagemuligheder, har om-budsmanden mulighed for at behandle din klage)
4. Bilag
Du kan vedhæfte de relevante bilag her, eller du kan sende dem med digital post.
OBS: Vedhæftede bilag må maksimalt fylde 6 MB.


[?]
Post Digital post Bud/overbringes
OBS: Angiv navn og adresse, når du sender dokumenter uden om dette skema.

Prøv at få alle oplysninger med i dette klageskema, så vi hurtigst muligt kan få overblik over sagen.